Kosthold
Slanking
Trening
Trim
Naturprodukter
Matoppskrifter
 
Annonsering
Linker
Forside

 

At epler er bra for kostholdet ditt har du kanskje hørt før men visste du at du kan forebygge blodpropp ved å innta et eple om dagen?

Nå viser en ny undersøkelse som peker på at flavonoider kan bidra til kampen mot åreforkalking at epler kan forebygge blodpropp og setter fokus på kosthold.
Flavonoider er en slags antioksidanter, og de finnes spesielt i epler, grønnsaker, te og vin.
I undersøkelsen målte man innholdet av forskjellige flavonoider i det daglige kostholdet hos 700 middelaldrene menn, for deretter å følge gruppen i årene fremover. De matsortene som inneholdt mest flavonoider, var te, løk og særlig epler, og gjennomsnittlig daglig inntak var ca 25mg. I løpet av fem år døde 43 menn som følge av hjertekarsykdommer, mens 38 fikk blodpropp i hjertet, og det ble funnet en klar sammenheng mellom det samlete inntaket av flavonoider i kostholdet og dødsfall som følge av hjerte-karsykdommer.

Risikoen var større jo færre man fikk av disse antioksidantene i kostholdet. Sammenhengen var også til stede selv om alle de andre kjente risikofaktorene ble trukket fra, som for eksempel for høyt blodtrykk og røyking.
Det var også en sammenheng med hensyn til blodpropp i hjertet. Der var risikoen litt større hvis man ikke hadde fått flavonoider i kosten.

Forskerne konkluderer derfor med at regelmessig inntak av mat som inneholder flavonoider, kan nedsette risikoen for eldre menn til å dø av hjerte-karsykdommer. umiddelbart skulle man tro at den positive virkningen også gjaldt for kvinner og yngre menn, men undersøkelsens forholdsvis begrensete omfang krever først en oppfølging av resultatet før man kan si om flavonoidenes forebyggende virkning også gjelder for andre befolkningsgrupper og deres kosthold. 


 


Slankingogkosthold.com | Kontakt oss | Linker | Om oss | Privacy Policy
Slankingogkosthold.com 2010